สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ แห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหน่วยงาน ณ วัดเพลง (อุโบสถสีชมพู) ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีเจ้าอาวาสวัดเพลง(อุโบสถสีชมพู) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี เครดิต ภาพโดย : นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รายงานโดย นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ