ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน “โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน”ระดับประเทศ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   พร้อมด้วยนายวริทธิ  จันทามี  นายวีรพล  สารบรรณ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1และบุคลากรในสังกัด ที่รับผิดชอบ โครงการอาหารกลางวัน  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน “โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน” ระดับประเทศ  ของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ณ โรงเรียนหนองผือวิทยาคม  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดังกล่าว ที่นำโดย นายสมยศ  ศิริบรรณ เป็นประธาน  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 89 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 9 คน