รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาพร้อมได้มอบโล่รางวัลของสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ประเภทได้แก่1.รองผู้อำนวยการดีเด่น2.รองผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ3.รองผู้อำนวยการที่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร

หลังจากนั้นบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ
รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาที่มาร่วมงานอีกด้วย ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อีทีซีแมค ภาพ/ข่าว