ทำบุญอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.บ้านระไซร์ (เด่นพัฒนา)

         วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ร.ร.บานระไซร์ (เด่นพัฒนา) จัดทำบุญและเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์ “อาคารอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์” โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน  มีผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญและร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ประธานในพิธีได้แสดงความยินดีกับทางโรงเรียน  ที่สามารถปรับปรุงอาคารและสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน  แก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ