ผอ.สพม.9 เข้าร่วมพิธีประดับตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

วันนี้ 12 ก.ค.2562 เวลา 09.00 น.นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 เข้าร่วมพิธีประดับตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี