โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย สพป.นครปฐม เขต 1 รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี  2562 พร้อมด้วยเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมจัดบูธสาธิตฯ และร่วมให้กำลังใจโรงเรียนรับการประเมินฯ

 

สพฐ.ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ และได้ประเมินเอกสารคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ เรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินคัดเลือกรอบเอกสาร  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย ได้รับการพิจารณาเข้ารับการประเมินเชิงประจักษ์ ระดับประเทศ  เพื่อให้ได้โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในเครือข่าย สพฐ.จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ฯ นำโดย นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์  ประธาน นายสุรเวศ มณีภาค นางรังษิยา อมาตยคง  นายทันใจ สายแวว และเลขานุการ