โรงเรียนอนุบาลหนองคาย รับมอบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re Playground

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   มอบหมายในนายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานรับมอบสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re Playgroundโรงเรียนอนุบาลหนองคาย  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  สนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ : You’re Playground โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ งบประมาณ  500,000 บาท ในโอกาสนี้ นายมติชน  มูลสูตร ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ ที่ได้สนับสนุน สนามเด็กเล่น ดังกล่าว  ต่อจากนั้นนายมติชน  มูลสูตร ได้เป็นตัวแทน ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลและเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 10  ณ  บริเวณสนามหน้าอาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อีกด้วย