เลขาธิการ กพฐ.ร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่7/2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมกับบอร์ด กพฐ.ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่7/2562 ณ สพฐ4ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ ดูภาพกิจกรรม