สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สพป.พังงา นำโดย นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่น เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นการประกอบคุณงามความดีในวันสำคัญทางศาสนา โดยร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และสำนักงาน สกสค. จังหวัดพังงา ณ วัดทุ่งศรีมหาโพธิ์ ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา