สพม.33 (สุรินทร์) จัดประกวดโครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดประกวดโครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 ได้ร่วมเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอด ให้กำลังใจ ครูและนักเรียน ที่มาร่วมนำเสนอโครงงาน ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร และห้องไอยรา ชั้น 3 อาคารพญาคชสาร สพม.33

โดยที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เมื่อเทียบกับมาตรฐานของประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้กำหนดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และโครงงาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้จัดประกวดโครงงานดังกล่าวข้างต้นขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ มีโครงงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

1. โครงงานวิทยาศาสตร์            จำนวน    13   โครงงาน
2. โครงงานคณิตศาสตร์            จำนวน     16   โครงงาน
3. โครงงานภาษาไทย               จำนวน     12  โครงการ
4. โครงงานภาษาอังกฤษ           จำนวน     15  โครงงาน
5. โครงงานประวัติศาสตร์          จำนวน     18   โครงงาน

ซึ่งโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด จะได้ไปนำเสนอต่อที่จังหวัดนครราชสีมาในโอกาสต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=437370713782268

https://www.facebook.com/pg/PRSPM33SURIN/photos/?tab=album&album_id=437420010444005