Cluster 17 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร.ร.บ้านบึงพร้าว

ดร.ธวัช กงเติม ที่ปรึกษาเลขา กพฐ. ประจำเขตตรวจราชการที่ (Cluster 17) ประธานคณะทำงานกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินงานของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และโรงเรียนบ้านบึงพร้าว โดยมี นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรผู้รับผิดชอบ นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าว คณะครู นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และโรงเรียนบ้านบึงพร้าว อ.วังทอง จ.พิษณุโลก