ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเมือง ประจำปี 2562

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเมือง ประจำปี 2562 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ โรงเรียนเมืองปัตตานี มีนักเรียนทั้งสิ้น 866 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 56 คน ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเมืองต่อเนื่องมาเป็นระจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 สี มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาตามนโยบายของชาติ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง และกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองปัตตานี