สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ุ ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสืบทอดศาสนา พร้อมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้สืบไป ณ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี