สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีเปิดโครงการตลาดนัดนักเรียน “ขายได้ ขายเป็น คิดเงินถูก” ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ครั้งที่ 1 (กลุ่มพระนารายณ์และกลุ่มนิมิตใหม่)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนักเรียน ครั้งที่ 1 ของกลุ่มพระนารายณ์และกลุ่มนิมิตใหม่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 คาดหวังว่านักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและได้นำผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้นำออกเผยแพร่สู่สาธารณชน โครงการนี้จะมีนักเรียนสลับหมุนเวียนกันมาจำหน่ายสินค้า สัปดาห์ละ 2 กลุ่มโรงเรียน ในสัปดาห์นี้จะเป็นกลุ่มพระนารายณ์ และกลุ่มนิมิตใหม่  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ของกลุ่มพระนารายณ์และกลุ่มนิมิตใหม่ ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนสินค้าของนักเรียน และพบกันอีกในครั้งที่ 2 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)