สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และข้าราชการในสังกัด ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อสืบสานและจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง ด้วยการร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของ จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,210 บาท  เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนากิจตลอดช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาในฤดูกาลพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีท่านเจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์รับพิจารณาถวายเทียนและของบริวารศรัทธาไทยธรรม ภายในกุฏิเจ้าอาวาส และกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี ณ วัดห้วยเปี่ยม หมู่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)