รับการตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้านของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมรับการตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้านของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ อ.กันทรลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมจัดนิทรรศการ และผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ