วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 เวลา 6.00 น. สพป.นครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร, พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัด นครปฐม