เลขาธิการ กพฐ.ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยในช่วงเช้าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถงอาคารราชวัลลภ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางมาถึงกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นได้สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ศาลพระภูมิและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รชกาลที่ 6 หลังจากนั้นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการได้พร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชวัลลภจากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหารระดับสูง หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและรับชมวีดีทัศน์บทบาทและภารกิจในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองได้มอบแนวทางในการดำเนินงาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ