สพป.จันท์ ๒ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  นางสาวรัตนา   อยู่สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒  คณะข้าราชการในสังกัด  ร่วมในพิธี
บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยในเวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๗  รูป ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  จำนวน ๑๐ รูป   ณ  ห้องประชุม ๑ ศาลากลาง
จังหวัด  และในเวลา  ๐๙.๐๐ น.  ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และในเวลา ๑๙.๐๐ น. นายภาณพ  แจ้งพลอย   รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒
พร้อมด้วยคณะข้าราชการ  ร่วมในพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ณ ห้องประชุม ๑
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว