เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร สพม. ๒๘

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยม ก่อนไปเป็นประธานมอบเกียรติบัตร โครงการขับเคลื่อน “โรงเรียน หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง