สพม.28 รวมใจเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
(ศรีสะเกษ-ยโสธร) ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญา เขตสุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘