ไทยรัฐ จับมือ สพฐ. สัมมนา 109 ผอ.ไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ นำ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง“

มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ 109 โรงเรียน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 38 ในหัวข้อ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง“

โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ มอบโล่รางวัลต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 จำนวน 13 โรงเรียน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมงาน

การสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รองประธานมูลนิธิสยามกัมมาจล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลาง-ภาคตะวันออกจำนวน 4 กลุ่ม 33 โรงเรียน นำเสนอผลงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้สู่นักเรียน รวมถึงการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามหลัก 6 อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 109 แห่งทั่วประเทศ และต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงภาพและผลงานของ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน