ผอ.สพม.9 เยี่ยมค่ายลูกเสืองานชุมนุมลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ก.ค.62 เวลา 18.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์