สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายมนัด ตั้งเส้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 พร้อมด้วย ครูปฐมวัย สพป.นศ.3 จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุมเทพนิต สพป.นศ.3