สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๖.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา  ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม  ในครั้งนี้  หน่วยงานการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ   ณ  หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย