สพม.37 จัดประชุมปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

+++ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมการปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.37 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.37 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนลักษณะครูที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ