สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอบางคล้า โดยสมาคมชาวบางคล้ามอบทุนการศึกษา

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และกล่าวขอบคุณ โดยมีนายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดอำเภอบางคล้า  โดยสมาคมชาวบางคล้า จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียน กิจกรรมเด่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่ของอำเภอบางคล้าทุกโรงเรียน จำนวน ๒๐๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) พิธีมอบทุน ณ โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอบางคล้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนด้วย