สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLTV/DLIT

++++ดร.ปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รักษาการในตำแหน่ง ผอ. สพม.37 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานประชุมร่วมกับ ท่านเกรียงศักดิ์  สังข์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม1 สพม.37