สพป.หนองคาย เขต 1 ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม สพป.ลำปาง เขต 2

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดเดินทางศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตาม “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”  ในระหว่างวันที่ 20 -22 กรกฎาคม พ.ศ.2562  สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากมีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดแล้วยังมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.นค.1 ร่วมศึกษาดูงานอีกด้วย