สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม “เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด”

24 กรกฏาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้รับมอบจาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรม “เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด” ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน ร่วมกันถวายต้นเงินบำรุงวัด เป็นเงินจำนวน 32,134 บาท ณ วัดโนนโพธิ์  อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/7C6X2eL8zWSD1UEK9