“หัตถศิลป์ถิ่นไทยงาม เทคโนฯ ล้ำวิชการเลิศ ตานีสามช่วยชูเชิด เปิดศตวรรษที่ 21”

วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นายวิศิษฐ์  พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๓ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัด “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

 

 

ข่าว                  มนทิชา  แวซอเหาะ
ภาพ/รายงาน     ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th