สพป.นครพนม เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น ายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นายมงคล รุณธาตุ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และนายสุรัตน์ บุตรดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ออกติดตามโครงการอาหารกลางวัน และติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกุรุคุ,บ้านหนองหญ้าไซ,บ้านโชคอำนวยและบ้านแขนนาง