สพป.นครพนม เขต ๑ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา พร้อมด้วย นายชาญชัย  วังกะธาตุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ร่วมเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมฯ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนบ้านม่วง เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 34 คน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านม่วง อำเภอปลาปาก  จ.นครพนม