สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมประชุม“พุธเช้า.. ข่าวสพฐ”

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ / ผอ.กลุ่ม/ศูนย์ฯ /และศน. ร่วมรับชม-รับฟังประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference “พุธเช้า.. ข่าวสพฐ” ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญให้รับทราบและดำเนินการ ดำเนินรายการโดย คณะผู้บริหารกพฐ.