โครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ระยะที่ 1

วันที่24 กรกฎาคม 2562 นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ประธานพิธีเปิดโครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ระยะที่ 1 กิจกรรม หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จุดที่ 10 โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) โดยมี นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดการในครั้งนี้ โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนทั้ง 4 ด้าน เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปทำคู่มือหลักสูตรการฝึกนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน และขยายผลไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาทั่วประเทศ และเพื่อจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนต่อไป…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.-ภาพ/ข่าว