ข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมใจกันร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

cof_vivid

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562   นายดุสิต หังเสวก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำข้าราชการ และลูกจ้างร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 พิธีเริ่มจาก ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้รูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร นำข้าราชการและลูกจ้างกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพ

cof_vivid
rpt_vivid
cof_vivid
cof_vivid
cof_vivid
cof_vivid
ptr
ptr