สพม. 28 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว