ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วย       ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดสพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป  ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา