ผอ.สพป.ยล.3 ร่วมต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่หมู่บ้านสันติ 2 ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเยาะ ได้ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะเดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2ฯ ตำบลแม่หวาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลและติดตามเยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดจนได้เชิญถุงพระราชทานมอบให้กับตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร จำนวน 34 นาย และราษฎรจำนวน 40 ครอบครัว ทั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำเภอธารโต หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และหน่วยกำลังรักษาความปลอดภัยร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเยาะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ภาพ