การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารฯ

 

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้ข้อมูลฯ ณ ห้องประชุมหางนกยูง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี