กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘(ท่าบ่อ ๓) สพป.นค.1 จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายวีรพล สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางสาววิไลพร พรมศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๒ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๘(ท่าบ่อ ๓) ณ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยมี ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้มอบงบประมาณสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับสำนักงานเขตฯ ต่อไป