นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ปี 2561

      

วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานสนามสอบ ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 จังหวัดปัตตานี
สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ , เคมี , พลศึกษา , ปฐมวัย และเทคโนโลยีทางการศึกษา และได้ได้วางมาตรการในการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัดตามแนวทางและนโยบาย สพฐ. โดยสอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 19 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 27 สิงหาคม สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 1 กันยายน และประกาศผลสอบแข่งขัน วันที่ 6 กันยายน 2561
ซึ่งในการนี้ ท่านสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี