สพป.ชัยนาท จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจัดทำโครงการ เสนอของบประมาณ ปี 2563 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้ตรงกับความต้องของโรงเรียน/ชุมชน/และผู้เกี่ยวข้อง และบริบทของแต่ละแห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผอ.ร.ร./ครูวิชาการและธุรการโรงเรียน รวม 103 คน  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท