สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

 

วะนที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดสามร่ม ในโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษา และมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ ร.ร.วัดแสนภุมราวาส และ ร.ร.วัดเกาะแก้วเวฬุวัน และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาเดือนร้อน ได้แก่ ร.ร.วัดหัวสวน ร.ร.วัดดงยาง ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ร.ร.บ้านมาบนาดี ร.ร.วัดหนองเสือ แล้วดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒