ผู้บริหาร สพฐ.ลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดชุมพร

>>>>>วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงสอาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อประชุมเตรียมการ การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้แก่ จังหวัดระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สตูล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สุราษฏร์ธานี สงขลา และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน บริบทภาพโดยรวมด้านการศึกษาของจังหวัดชุมพร หลังจากนั้น คณะได้เดินทางดูความพร้อมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) อำเภอท่าแซะ และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร<<<<<
ภาพ/ข่าว นิตา คุณวุฒิ