สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

     วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา และนายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล มีพระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป รับบิณฑบาต, พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ, พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป และร่วมพิธีเปิดโครงการ “๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ผล ได้แก่ ขนุน และมะม่วง จำนวน ๓๖๘ ต้น และไม้ยืนต้น ได้แก่ สัก และตะเคียน จำนวน ๑๑๐ ต้น โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีทุกกิจกรรม