รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการของ สพฐ. ในงาน”เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการของ สพฐ. ในงาน”เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมนำชม ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม กระทรวงศึกษาธิการ