สพป.ยโสธร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา

วันนี้ ( 30 ก.ค.62 ) เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุมฯ   และหลังจากนั้นเวลา 11.00 น ณ ห้องประชุม  สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2