ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3