สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๑๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล  และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และในภาคค่ำ นำโดยนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา